Kompensator nadawy „X” sita Mogensena

Kompensator wirówki 20-1-103

Kompensator drgań służący do łączenia dwóch różnych urządzeń współpracujących ze sobą np. sita z taśmociągiem.

Kompensator przesypu bryłowego sita Mogensena

Kompensator gumowo - metalowy przeznaczony do tłumienia drgań wytwarzanych przez pompy lub wentylatory - zabezpiecza przed przenoszeniem drgań po rurociągach. Zastosowana mieszanka gumowa dostosowywana jest do medium plynącego w rurociągach.